Aita ka sina tuua kiirabikopter Eestisse ja toeta vastava kopteri soetamist!

MTÜ Eesti Kiirabikopter töötab hetkel aktiivselt selle nimel, et hakata teenust osutama riiklikust toest sõltumata vabatahtliku mittetulundusühistuna niipea kui saame soetatud vastava kopteri annetuste ja toetuste abil. Oleme valinud välja parima saadaoleva kasutatud kopteri ja planeerime alustada riiklikule päästekopterile alternatiivse toena kui spetsiaalse EU nõuetele vastava sertifitseeritud ja kaasaegse kiirabikopteri teenusega(HEMS).  Eesmärk on minimaalselt saada kokku 1 miljon – selle eest saame u. 30 aastat vana kasutatud korraliku kopteri (näiteks AS365), mis maksab hetkel parima pakkumise järgi turul u. 690000 eurot. Täiendavalt on vajalik vahendid personali koolitusele ja taristule. Teenust on võimalik üleval pidada vastavalt Haigekassa hinnakirja alusel ehk saades iga teostatud lennutunni alusel vastavalt hinnakirjale 3177 eurot.

Riigi õhusõidukite ekspertrühm jõudis järeldusele, et kiirabikopteri teenuse käivitamiseks on kaks põhimõttelist alternatiivi: täisteenuse sisse ostmine või lahendus, kus riik teeb esmase kapitalimahutuse ja otsib hanke korras operaatorfirma. Arvestades asjaolu, et kiirabikopteri teenus on üks väheseid valdkondi, kus on reaalselt toimiv erasektorist teenuse sisse ostmise alternatiiv, tuleks esimese võimalusena kaaluda kiirabikopteri teenuse väljaarendamist erasektori kaasamisel.

Leiame, et eesti rahvas on väärt kaasaegset ja kvaliteetset ning EU nõuetele vastavat kiirabikopteri teenust sõltumata ametkondlikust põhjendamata vastuseisust kuna vastavaid ülalpidamiskulude analüüsi meditsiinilendude teostamise osas ei ole EU taastekavastu raames hangitavate multifunktsionaalsete päästekopterite osas avalikult avaldatud, samuti ei muudeta sellega teenust paremaks vaid laiendatakse olemasolevat süsteemi – meditsiinilise lennu vajaduse tekkel aktiveeritakse päästekopter ja vastav kiirabibrigaad sõidab lennujaama ning tõstab oma varustuse kopterile. Sellest tulenevalt on tegelik kopteri väljalennu aeg arvestuslikult 30 minutit. Kiirabikopter peab olema valves koos meedikutebrigaadiga ning välja lendama 3-5 minuti jooksul ja olema võimeline maanduma piiratud maandumisplatsidele nii tagahoovides kui ka õnnetuste sündmuspaikades.

MTÜ Eesti kiirabikopteri meeskond leiab, et antud spetsiaalse kiirabikopteri teenuse loomine ja ülevalpidamine on riiklikult meditsiinisüsteemile soodsam ja jätkusuutlikum lahend kui päästekopteri veoteenuse kasutamine ning sellest tulenevalt soovime luua teenuse Eestisse esialgu kui vabatahtliku täiendava teenusena nii igapäevaselt kui ka erinevate suurürituste raames, mil vajalik täiendav EMS valmidus – aita ka sina tuua kiirabikopter Eestisse ja toeta meid kopteri soetamisel!

MTÜ Eesti Kiirabikopter
Registrikood: 80399878
Arveldusarve: EE371010220252003227