Renel on lennunduse olnud üle 22-aasta. Ta alustas õpilasena Nõo Reaalkooli lennundusklassis mille lõpetas 1996a. lennuki ametlendurina. Pärast Eesti esimese helikopteri piloodi ICAO CPL (H) kursuse lõpetamist Tartu Lennukolledžis 2000 aastal liitus ta Eesti õhuväega, kus teenis kopteri piloodina. 2001 aastal jätkas õpinguid Tartu Lennukolledžis ja 2006. aastal lõpetas selle diplomiga. 2010 aastal suunati Rene õppima Saksa Maaväe lennukooli, kopteri EC-135 tüübi, instrumental ja öövaatlusseadmetega lendamise kursustele.

Juulis 2011 asus Rene pikaajalisse välisteenistusse Ameerika Ühendriikidesse Marylandi osariigi Armee Rahvuskaarti, kus ta teenis peale tüübikoolituse läbimist staabiohvitser-piloodina kolm aastat 29nda lahinglennubrigaadi kooseisus oleva 169. C kompaniis, lennates UH-60 Blackhawk kopteril. Aastal 2012 osales ta rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistani Islamivabariigis, mille käigus nelja teenistuskuu jooksul kogus ta 50 lahinglennutundi meditsiinilise evakuatsiooni kopteril lennates. Pärast kolme aasta pikkust välisteenistust USA-s naases ta Eesti õhuväkke, kus ta jätkab teenistust Õhuväe lennuohutuse peainspektorina.

Renel on EASA kopteri ametpiloodi lennundusluba ja kopterite R-44 ning H-130 tüübipädevus. Lisaks omab ta FAA kopteri ametpiloodi luba instrumentaalpädevusega ja S70 tüübipädevust.