Tarmo on lennunduses olnud üle 20a. Ta on kopteripiloodina teeninud nii Eesti Õhuväes kui ka Piirivalve Lennusalgas. Tarmo lennundusteekond algas 1994a, asudes õppima Nõo Reaalgümnaasiumi lennundusklassi, mille lõpetas 1997a lennuki ametlendurina. Järgnesid õpingud Tartu Lennukolledži korraldatud Eesti Vabariigi esimestel kopteri ametlenduri kursustel. Aastal 2000 omandas ta kopteri ametlenduri kutse. Kuni 2007 aastani järgnes teenistus Eesti Õhuväes mitmetel erinevatel ametikohtadel olles kopteri R44 piloot, hiljem kapten-instruktor ning lõpetades kopterite lüli ülemana.

2007-2014 jätkus teenistus päästekopteri piloodina Piirivalve Lennusalgas erinevatel ametikohtadel. Alustades kopterite Mi-8 ja AW139 teise-piloodina hiljem AW139 kaptenina. Aastatel 2012 kuni 2014 oli Politsei-ja Piirivalveameti lennusalga kopterite eskadrilli ülem.

Peale teenistust lennusalgas suundus Tarmo erasektorisse, kus jätkab lendamist päästekopteri piloodina kopteritel AW139 ja AW189.

Tarmo omab instrumentaallennu pädevusega kopteri liinipiloodi luba ATPL(H), lennuki ametpiloodi luba CPL(A), kopteri lennuõpetaja FI(H) pädevust ning lennueksaminaatori TRE pädevust kopteritel R44 ja Enstrom 480.